Comité pedagógico

PRESIDENCIA
Sergio Castelló
VICEPRESIDENCIA 1ª
Conchita Morera
SECRETARÍA
Pilar Solsona
VOCALES
Vicenta Server
Mª Pilar Grau
Concha Jurado